Komentáře
Home ] Up ] News ] Atletika ] Cyklistika ] Fotbal ] Snooker ] Tenis ] Ostatní ] Odkazy ] Kontakt ] VF ] Tréning ]

 

1.1.2019
Přidány body:
 -1.6 Host se stává účastníkem se statusem strojvedoucího, pokud se v minulém roce účastnil aspoň deseti závodů, pokud nebude vetován většinou strojvedoucích s právem veta.
            -1.6.1 Neúčastní-li se v následném roce aspoň deseti závodů, v dalším roce je pouze opět hostem.
            -1.6.2 Strojvedoucí s právem veta, je ten kdo se v minulém ročníku účastnil aspoň deseti závodů.

  -2.17.3 Za každý závod je bonifikace dle přepočtené kilometráže.
 

Kilometráž 60m-2,99km 3km-9,99km 10km-24,99km 25km-79,9km 80km+
Bonus 1 3 5 7 10


Upraveny body:
-2.7 Závody na novou sezónu vypisuje prvních šest účastníku Krtka podle výsledků na konci října a to v opačné pořadí. To znamená ,že první si do nové termínovky vybírá závod momentálně šestý, pak pátý až první a pak druhé kolo. až do maximálního počtu dvacetičtyřech závodů. Každý maximálně do hranice 300bodů, nevyužité body propadají nelze je převádět.
 -3.3 Bonusy,  týkají se pro závody s 50 a více startujícími (myšleno ve výsledkové listině řádně klasifikovaných v limitu napříč kategoriemi dané trasy). Závody termínovky bonus násobí 10*;7*;4*;2,5* dle typu závodu.

Poražení 100% 90%=> 80%=> 70%=> 60%=> 50%=> 40%=> 30%=> 20%=> 10%=>
Bonus 30 20 15 10 5 3 2 1 0 0
Bonus 50 30 20 15 10 7 5 3 2 1

Zrušené body:
  -2.9 Každé kalendářní čtvrtletí může být pouze šest závodů. Jestliže není ještě zveřejněno datum konání závodu, bere se pro určení měsíce datum kdy závod proběhl v aktuální sezóně. To znamená, že letos se konal závod 30.9. tak je pro nás zářijový a když se dozvíme za tři měsíce, že bude 1.10. tak bude  prostě ve čtvrtém čtvrtletí závodů sedm a ve třetím pět.
 -2.17.3 Závody mimo termínovku splňující kriteria pro závod, ale bez účasti minimálně dvou strojvedoucích, nebo závody bez výsledkové listiny se bodují 3body.
               -2.17.4 Závody nesplňující kriteria pro závod se bodují 0body.  

  -2.17.1.6 Závody 25-180km jsou brány jako dlouhé a v termínovce jich může být 4-10.
                    -2.17.1.7 Závody 3-24km jsou brány jako krátké a v termínovce jich může být 14-20.
                    -2.17.1.8 Závody v ostatních sportech budou přepočteny na běžecký ekvivalent a v termínovce jich může být 0-24. 

27.12.2016
Přidány body:
-1.4 Žádost o status hosta rozešlu všem kdož splňují bod 1.1 a zároveň v probíhající nebo minulé sezóně absolvovali minimálně deset závodů, dotyční mají týden na to, aby dotyčného nadpoloviční většinou vetovali. V opačném případě se dotyčný stává hostem.
    -1.5 Status hosta zaniká.
            -1.5.1 Jestliže o to sám požádá
            -1.5.2 V uplynulé sezóně neabsolvoval ani jeden závod.
     -2.1.1 Závody mimo území ČR, SR nesmí být zařazeny jako super závody termínovky dle bodu 2.17.1
               -2.17.1.6 Závody 25-180km jsou brány jako dlouhé a v termínovce jich může být 4-10.
               -2.17.1.7 Závody 3-24km jsou brány jako krátké a v termínovce jich může být 14-20.
               -2.17.1.8 Závody v ostatních sportech budou přepočteny na běžecký ekvivalent a v termínovce jich může být 0-24. 

-3.3.1 Bonus za překonání traťového rekordu 50bodů.
             -3.3.1.1 Na příslušné stránce závodu musí být před překonáním rekordu minimálně dva výkony od dvou různých závodníků.
             -3.3.1.2 Rekordy se mohou překonávat pouze na hlavní trati bez rozdílu věku.
             -3.3.1.3 Závody, které se pořádají v různé časové období na stejné trati se počítají jako jeden závod. Např. Brod, Vaše liga, Vítkov, Bolevák atd.
             -3.3.1.4 Jestliže se daný závod koná pokaždé na jiné trati, rekord se také neuznává.

Upraveny body:
 -2.17 Závody se dělí do čtyř skupin
              -2.17.1 Super závody termínovky, do termínovky jsou zapsány účastníky podle pořadí minulé sezony. Stačí jeden závodníky, akorát hosti musí být předem přihlášeni.
                    -2.17.1.1 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 80-180km. V termínovce mohou být tři a bodovany jsou 10 násobkem klasického závodu.
                    -2.17.1.2 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 25-79km. V termínovce mohou být tři bodovány jsou 7 násobkem.
                    -2.17.1.3 Závody běžecké s kilometráží 10-24km. V termínovce jich může být osm a bodovány jsou 4 násobkem.
                    -2.17.1.4 Závody běžecké s kilometráží 3-10km. V termínovce jich může být osm a bodovány jsou 2,5 násobkem.
                    -2.17.1.5 Závody ostatní sporty jako kolo, lyže, plavání, triatlon atd. Bodovány jsou podle přepočtené kilometráže. V termínovce jich může být do maximální výše 800bodů. 50km kola se boduje jako 15km běh tedy čtyřnásobkem, 5km plavání jako 35km běh tedy sedminásobkem atd.27.6.2016 
-2.11 Objemy a koecifienty

Disciplína Objem v km Koecifient
Běh 3-42 1
Kolo 10 50-280 0,3
Pochody 4,3 30-180 0,7
Běžky 5 15-100 0,6
In-line 7,5 20-100 0,4
Plavání 0,4 1-20 7
Brusle 7,5 20-100 0,4

       -2.13 U triatlonu,duatlonu atd. musí součet koecifientů být vyšší nebo roven 10 3.
    1.1.2016     
-Z bodu 2.15 vypuštěno červené, SABZO platí pro všechny, Bod 2.17 změněn, Bod 3.3 změněn, Bod 5.3 přidán.

-5.3 O změnách může hlasovat pouze ten, kdo poslední rok absolvoval nejméně deset závodů.
-3.3 Bonusy,  týkají se pro závody s 50 a více startujícími (myšleno ve výsledkové listině řádně klasifikovaných v limitu napříč kategoriemi dané trasy). Závody termínovky bonus násobí 10*;7*;4*;2,5* dle typu závodu. Po staru se započítávají bonusy v závodech, kterého se účastní i závodníci, kteří současně závodí i na delší trase.
-2.17 Závody se dělí do čtyř skupin
              -2.17.1 Super závody termínovky, do termínovky jsou zapsány účastníky podle pořadí minulé sezony. Stačí jeden závodníky, akorát hosti musí být předem přihlášeni.
                    -2.17.1.1 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 80-180km. V termínovce mohou být tři a bodovany jsou 10 násobkem klasického závodu.
                    -2.17.1.2 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 25-79km. V termínovce mohou být tři bodovány jsou 7 násobkem.
                    -2.17.1.3 Závody běžecké s kilometráží 10-24km. V termínovce jich může být osm a bodovány jsou 4 násobkem.
                    -2.17.1.4 Závody běžecké s kilometráží 3-10km. V termínovce jich může být osm a bodovány jsou 2,5 násobkem.
                    -2.17.1.5 Závody ostatní sporty jako kolo, lyže, plavání, triatlon atd. Bodovány jsou podle přepočtené kilometráže. V termínovce jich může být do maximální výše 800bodů. 50km kola se boduje jako 15km běh tedy čtyřnásobkem, 5km plavání jako 35km běh tedy sedminásobkem atd.
               -2.17.2 Závody mimo termínovku, kde se účastní minimálně dva strojvedoucí a splňují kriteria závodu se bodují dle bodu 3.1
               -2.17.3 Závody mimo termínovku splňující kriteria pro závod, ale bez účasti minimálně dvou strojvedoucích, nebo závody bez výsledkové listiny se bodují 3body.
               -2.17.4 Závody nesplňující kriteria pro závod se bodují 0body

  Mimo termínovku se započítávají i všechny závody, ve kterých se postaví na start minimálně dva účastníci dle bodu 1.1(dva strojvedoucí a ve výsledkové listině musí mít čas nebo DNF nebo DQ).   

-2.15 Časy se přepočítávají podle SABZO koeficientů. ale až od 50 let. To znamená, že Luboš, který bude mít koeficient 0,8 a 10km zaběhne za 60:00 tak, aby ho ostatní mladší padesáti porazily musí zaběhnout čas lepší 48:00,0.

junioři < 15 0,9
muži > 50 0,8
ženy < 40 0,9
ženy > 40 0,8


6.1.2015       -
Nepatrná změna v bonusech za umístění
Poražení 100% 90%=> 80%=> 70%=> 60%=> 50%=> 40%=> 30%=>
Bonus 30 20místo10 15 10místo5 5 3místo2 2 1

Po staru se započítávají bonusu v závodech, kterého se účastní i závodníci, kteří současně závodí i na delší trase.
4.7.2014       -
Nahrazen bod 4.1 Prvních třicet procent účastníku podle žebříčku obdrží ceny v případě prvních třech míst to budou poháry. za bod 4.1 Prvních pět podle žebříčku obdrží ceny
              
-U bodu 2.15 přidána tabulka s koecifienty.
12.04.2013   -
U běhu snížen objem km z 5km na 3km a přidán bod 2.17 Mimo termínovku se započítávají i všechny závody, ve kterých se postaví na start minimálně dva účastníci dle bodu 1.1(dva strojvedoucí a ve výsledkové listině musí mít čas nebo DNF nebo DQ)
04.03.2013  
-V bodu 2.11 objemy a koeficienty změněno u pochodů 30-130km na 30-180km
06.01.2013
  -Změny do ročníku 2013. Červenou barvou jsou označeny škrtnuté body, zelenou body nové a modrou vysvětlivky.

ŽELEZNÝ KRTEK:

1 Účastníci
   
-1.1 Účastnit se může strojvedoucí metra trasy A,B,C.  (definice strojvedoucího-v daném roce musí absolvovat aspoň jednu šichtu na trase A,B,C)
    -1.2 Účastník je ten kdo byl bodově klasifikován aspoň v jednom závodě série
    -1.3 Všichni mohou vypsat libovolný počet akcí, avšak musí splňovat parametry závodu.
(tento bod bych zrušil jelikož se závody budou vybírat jinak)
    
-
1.3.Závodů se mohou zúčastnit i hosté, kteří budou moci bojovat o celkové umístění, musí mít však doporučení od někoho kdo splňuje body 1.1 a zároveň 1.2. Hosté musí napsat pořadateli mail, že budou závodit

2 Závody
    -2.1 Alespoň část trasy závodu musí probíhat na území ČR nebo SR.
    -2.2 Závod musí být volně přístupný veřejnosti, bez nutnosti vlastnictví soutěžních licencí.
    -2.3 Na závod nesmí být potřeba žádné speciální sportovní potřeby(např. lehoped,kolečkové lyže,silniční speciál,tandem..atd) povolené je horské kolo,in-liny,brusle a běžky.
    -2.4 Závod musí mít prezentaci na internetu a výsledky tamtéž
    -2.5 Nedodá-li organizátor výsledkovou listinu na internet  není závod bodován, reklamace je na účastnících.
    -2.6 Závod musí mít stejnou trasu pro všechny kategorie  mužů od 18let.
    -2.7 Závod musí vypsat vypisovatel nejpozději dva týdny před startem u závodu s libovolným počtem startujících a dva týdny před ukončením přihlašování u závodů s limitem startujících.
(tento bod bych zrušil jelikož celoroční termínovka bude známa během listopadu)
-2.7 Závody na novou sezónu vypisuje prvních šest účastníku Krtka podle výsledků na konci října a to v opačné pořadí. To znamená ,že první si do nové termínovky vybírá závod momentálně šestý, pak pátý až první a pak druhé kolo až do maximálního počtu dvacetičtyřech závodů.   
-2.8 Vypsaný závod již nelze zrušit.
    -2.9 O závazném  startu na závodu uvědomí na jsl@seznam.cz nebo osobně  vypisovatel nejméně týden ostatní tři dni před startem.
(tento bod bych také zrušil jelikož bude za rok pouze dvacetčtyři závodů)
-2.9 Každé kalendářní čtvrtletí může být pouze šest závodů. Jestliže není ještě zveřejněno datum konání závodu, bere se pro určení měsíce datum kdy závod proběhl v aktuální sezóně. To znamená, že letos se konal závod 30.9. tak je pro nás zářijoví a když se dozvíme za tři měsíce, že bude 1.10. tak bude  prostě ve čtvrtém čtvrtletí závodů sedm a ve třetím pět.
    -2.10 Jestli-že nedám vědět o závazném startu(dle bodu 2.9) tak i přes úspěšné absolvování mi nebude tento závod počítán.(všechno se bude psát na internetu a je to z  důvodu, aby soupeři na můj start mohli včas reagovat.)
(tento bod při změnách výše postrádá smysl)
-2.10 Výběru závodu se účastník může vzdát, nebo mu může volba  propadnout  jestliže svůj výběr neoznámí do posledního listopadu 24h. Jestliže pořadatel závod zruší nebo se zjistí, že bude bez výsledkovky má účastník nárok vypsat nový závod, ale to nejpozději do čtrnácti od jeho startu v opačném případě se závod zruší a do krtka se nepočítá. 
    -2.11 Objemy a koecifienty

Disciplína

Objem v km

Koecifient

Běh

5-42

1

Kolo

50-280

0,2 (0,3)

Pochody

30-130

0,65 (0,7)

Běžky

15-100

0,5 (0,6)

In-line

20-100

0,3 (0,4)

Plavání

1-20

  6     (7)

   Brusle

20-100

 0,3 (0,4)

    (zde bych upravil koeficienty i když budou hrát pouze orientační roly bodovat se bude jinak)

    -2.12 U časových akcí musí absolvovaný objem přesáhnou spodní limit a maximum je ohraničeno 24h
    -2.13 U triatlonu,duatlonu atd. musí součet koecifientů být vyšší nebo roven 10.
    -2.14 Všechny informace budou na
www.jsl.wz.cz
   
-2.15 Může být vypsán i závod bez výsledkové listiny ovšem body získané za tento závod budou násobeny konstantou K(K=0,25).
(jelikož bude závodů pouze dvanáct závody bez výsledkové listiny bych zrušil)
-2.15 Časy se přepočítávají podle SABZO koeficientů, ale až od 50 let. To znamená, že Luboš, který bude mít koeficient 0,8 a 10km zaběhne za 60:00 tak, aby ho ostatní mladší padesáti porazily musí zaběhnout čas lepší 48:00
    -2.16 Závodník účastnící se závodu bez výsledkové listiny musí svou účast prokázat diplomem kde bude uvedeno jeho jméno a absolvovaná trasa.
(závody bez výsledkovky nebudou tak tento bod postrádá smysl)
-2.16 Dojde-li ke změně termínu závodu a závody si kolidují záleží na čísle závodu na draftu a vypisovatel vyřazeného závodu má nárok vypsat závod náhradní, ale již musí respektovat termíny již závodů vypsaných.
3 Bodování

    -3.1 Každý závodník bude obodován podle vzorce
km*k*UK*B; km je kilometráž závodu udávaná organizátorem;k je koecifient podle druhu sportu;UK umístění v rámci krtka;B bonus za umístění celkově v celém závodu
(zavedl bych nové bodování kde všechny závody by měli stejnou váhu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20

15

12

10

8

6

4

3

2

1


    -3.2 Závodník je bodován pouze v případě, že je uveden v oficiální výsledkové listině a závod absolvuje v limitu.
    -3.3 U časových akcích  km=objem uvedený ve výsledkové listině daného závodníka.
(při změnách výše nemá význam)
    -3.4 Koecifienty umístění v rámci Krtka

Umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Koecifient

1

0,8

0,6

0,5

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

(při změnách výše postrádá smysl)   
 -3.5 Bonusy,  týkají se pro závody s 50 a více startujícími (myšleno ve výsledkové listině řádně klasifikovaných v limitu napříč kategoriemi dané trasy) 

Poražení

90%=>

70%=>

50%=>

30%=>

Bonus

1,5 (10)

1,2 (5)

1,1 (2)

1,05 (1)

(bonusy bych předělal na pevné body vyjde to skoro stejně a nebudeme  počítat v desetinách)     
 -3.6 O konečném pořadí rozhoduje počet bodů v případě rovnosti věk závodníka.

4 Ceny
    -4.1 Prvních třicet procent účastníku podle žebříčku obdrží ceny v případě prvních třech míst to budou poháry.
    -4.2 Ceny zajistí sponzor.
5 Změny
    -5.1 Během sezóny je změna propozic možná jen se souhlasem všech účastníků(účastník podle bodu 1.2).
    -5.2 Do nové sezóny musí změny schválit => 51% účastníků  


01.01.2012         
-Opraven bod 2.1.
                     -Přidány závody bez výsledkové listiny.
                     -V bodu 2.7 opraven jeden měsíc na dva týdny.
                     -Přidány body 2.15 a 2.16   

30.12.2011         
-K bodu 2.1 přidáno vysvětlení v závorce : (start a cíl musí být na území ČR nebo SR)
                     -Novinky v termínovce od poslední aktualizace budou označeny barvou : XXXX                 
26.12.2011         -Fanda se přihlásil Svatojánský běh,Chyňavský kros,Pečecká desítka,Jiříkův okruh,Pravidelný běh VŠ.
25.12.2011         -přidána stránka komentářů
                    -přidána fotogalerie
                    -přidány v propozicích body 5.1, 5.2, 2.12, 2.13, 2.14
                    -upraven bod 3.5
                    -v termínovce pro ilustraci závod Českobrodská vánoční desítka