Propozice
Home ] Up ] News ] Atletika ] Cyklistika ] Fotbal ] Snooker ] Tenis ] Ostatní ] Odkazy ] Kontakt ] VF ] Tréning ]

 

ŽELEZNÝ KRTEK:
1 Účastníci
    -1.1 Účastnit se může strojvedoucí metra trasy A,B,C.  (definice strojvedoucího-v daném roce musí absolvovat aspoň jednu šichtu na trase A,B,C)
    -1.2 Účastník je ten kdo byl bodově klasifikován aspoň v jednom závodě série
    -1.3 Závodů se mohou zúčastnit i hosté, kteří budou moci bojovat o celkové umístění, musí mít však doporučení od někoho kdo splňuje body 1.1 a zároveň 1.2. Hosté musí napsat pořadateli mail, že budou závodit. To pro případ, že by nějaký šprýmař přihlásil třeba Šeberleho :-).
    -1.4 Žádost o status hosta rozešlu všem kdož splňují bod 1.1 a zároveň v probíhající nebo minulé sezóně absolvovali minimálně deset závodů, dotyční mají týden na to, aby dotyčného nadpoloviční většinou vetovali. V opačném případě se dotyčný stává hostem.
    -1.5 Status hosta zaniká.
            -1.5.1 Jestliže o to sám požádá
            -1.5.2 V uplynulé sezóně neabsolvoval ani jeden závod.
    -1.6 Host se stává účastníkem se statusem strojvedoucího, pokud se v minulém roce účastnil aspoň deseti závodů, pokud nebude vetován většinou strojvedoucích s právem veta.
            -1.6.1 Neúčastní-li se v následném roce aspoň deseti závodů, v dalším roce je pouze opět hostem.
            -1.6.2 Strojvedoucí s právem veta, je ten kdo se v minulém ročníku účastnil aspoň deseti závodů.

2 Závody
    -2.1 Alespoň část trasy závodu musí probíhat na území ČR nebo SR.
            -2.1.1 Závody mimo území ČR, SR nesmí být zařazeny jako super závody termínovky dle bodu 2.17.1
    -2.2 Závod musí být volně přístupný veřejnosti, bez nutnosti vlastnictví soutěžních licencí.
    -2.3 Na závod nesmí být potřeba žádné speciální sportovní potřeby(např. lehoped,kolečkové lyže,silniční speciál,tandem..atd) povolené je horské kolo,in-liny,brusle a běžky.
    -2.4 Závod musí mít prezentaci na internetu a výsledky tamtéž
    -2.5 Nedodá-li organizátor výsledkovou listinu na internet  není závod bodován, reklamace je na účastnících.
    -2.6 Závod musí mít stejnou trasu pro všechny kategorie  mužů od 18let.
    -2.7 Závody na novou sezónu vypisuje prvních šest účastníku Krtka podle výsledků na konci října a to v opačné pořadí. To znamená ,že první si do nové termínovky vybírá závod momentálně šestý, pak pátý až první a pak druhé kolo. Každý maximálně do hranice 300bodů, nevyužité body propadají nelze je převádět. 
    -2.8 Vypsaný závod již nelze zrušit.
    -2.9 Každé kalendářní čtvrtletí může být pouze šest závodů. Jestliže není ještě zveřejněno datum konání závodu, bere se pro určení měsíce datum kdy závod proběhl v aktuální sezóně. To znamená, že letos se konal závod 30.9. tak je pro nás zářijový a když se dozvíme za tři měsíce, že bude 1.10. tak bude  prostě ve čtvrtém čtvrtletí závodů sedm a ve třetím pět.
    -2.10 Výběru závodu se účastník může vzdát, nebo mu může volba  propadnout  jestliže svůj výběr neoznámí do posledního listopadu 24h. Jestliže pořadatel závod zruší nebo se zjistí, že bude bez výsledkovky má účastník nárok vypsat nový závod, ale to nejpozději do čtrnácti dnů od jeho startu v opačném případě se závod zruší a do krtka se nepočítá. 
    -2.11 Objemy a koecifienty

Disciplína min. Objem v km Koecifient
Běh 3km 1
Kolo 10km 0,3
Pochody 4,3km 0,7
Běžky 5km 0,6
In-line 7,5km 0,4
Plavání 400m 7
Brusle 7,5km 0,4

    -2.12 U časových akcí musí absolvovaný objem přesáhnou spodní limit a maximum je ohraničeno 24h
    -2.13 U triatlonu,duatlonu atd. musí součet koecifientů být vyšší nebo roven 3.
    -2.14 Všechny informace budou na www.jsl.wz.cz
   
-2.15 Časy se přepočítávají podle SABZO koeficientů.
    -2.16 Dojde-li ke změně termínu závodu a závody si kolidují záleží na čísle závodu na draftu a vypisovatel vyřazeného závodu má nárok vypsat závod náhradní, ale již musí respektovat termíny již závodů vypsaných.
    -2.17 Závody se dělí do čtyř skupin
              -2.17.1 Super závody termínovky, do termínovky jsou zapsány účastníky podle pořadí minulé sezony. Stačí jeden závodník, akorát hosti musí být předem přihlášeni.
                    -2.17.1.1 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 80-180km. Bodovany jsou 10 násobkem klasického závodu.
                    -2.17.1.2 Závody běžecké a chodecké s kilometráží 25-79km. Bodovány jsou 7 násobkem.
                    -2.17.1.3 Závody běžecké s kilometráží 10-24km. Bodovány jsou 4 násobkem.
                    -2.17.1.4 Závody běžecké s kilometráží 3-9km. Bodovány jsou 2,5 násobkem.
                    -2.17.1.5 Závody ostatní sporty jako kolo, lyže, plavání, triatlon atd. Bodovány jsou podle přepočtené kilometráže.                  
               -2.17.2 Závody mimo termínovku, kde se účastní minimálně dva strojvedoucí a splňují kriteria závodu se bodují dle bodu 3.1
               -2.17.3 Za každý závod je bonifikace dle přepočtené kilometráže.
 

Kilometráž 60m-2,99km 3km-9,99km 10km-24,99km 25km-79,9km 80km+
Bonus 1 3 5 7 10


 

3 Bodování
    -3.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20

15

12

10

8

6

4

3

2

1


    -3.2 Závodník je bodován pouze v případě, že je uveden v oficiální výsledkové listině a závod absolvuje v limitu.    
    -3.3 Bonusy,  týkají se pro závody s 50 a více startujícími (myšleno ve výsledkové listině řádně klasifikovaných v limitu napříč kategoriemi dané trasy). Závody termínovky bonus násobí 10*;7*;4*;2,5* dle typu závodu.

Poražení 100% 90%=> 80%=> 70%=> 60%=> 50%=> 40%=> 30%=> 20%=> 10%=>
Bonus 50 30 20 15 10 7 5 3 2 1

     
    -3.3.1 Bonus za překonání traťového rekordu 50bodů.
                       -3.3.1.1 Na příslušné stránce závodu musí být před překonáním rekordu minimálně dva výkony od dvou různých závodníků.
                       -3.3.1.2 Rekordy se mohou překonávat pouze na hlavní trati bez rozdílu věku.
                       -3.3.1.3 Závody, které se pořádají v různé časové období na stejné trati se počítají jako jeden závod. Např. Brod, Vaše liga, Vítkov, Bolevák atd.
                       -3.3.1.4 Jestliže se daný závod koná pokaždé na jiné trati, rekord se také neuznává.
    -3.4 O konečném pořadí rozhoduje počet bodů v případě rovnosti věk závodníka.

4 Ceny
    -4.1 Prvních pět účastníku podle žebříčku obdrží ceny.
    -4.2 Ceny zajistí sponzor.
5 Změny
    -5.1 Během sezóny je změna propozic možná jen se souhlasem všech účastníků(účastník podle bodu 1.2).
    -5.2 Do nové sezóny musí změny schválit => 51% účastníků  
    -5.3 O změnách může hlasovat pouze ten, kdo poslední rok absolvoval nejméně deset závodů